Buiten in beeld

Buiten in beeld

In dit deel van mijn portfolio heb ik een selectie foto’s opgenomen die ik in opdracht van anderen maakte. Of foto’s die – mede door mijn toedoen – door anderen zijn gebruikt. Graag maak ik ook voor jou of jouw organisatie foto’s van heel gewone of juist bijzondere zaken in de buitenruimte. Dus: als je het zoeken in stockfoto’s zat bent ;-) neem dan gerust contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

Rolbanners

Eco Consult komt vaker in deze portfolio terug. Eind 2019 hebben zij hun logo en huisstijl gemoderniseerd. Daar hoorden ook nieuwe PR-middelen bij zoals twee nieuwe rolbanners. Het bleek ...

Website Eco Consult 2

Eind 2019 is de nieuwe website van ingenieurs- en adviesbureau Eco Consult - Groen, Monitoring & Management gelanceerd. Ik ben er trots op dat ook hier foto's op staan die door mij zijn genomen...

Wegwijzer en Navigator

Fraaie openbare ruimten fotografeer ik graag. Een aantal van mijn foto's zijn opgenomen in een publicatie uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland. De eerste druk van deze ...

Website Eco Consult 1

Ten behoeve van de (inmiddels voormalige) website van ingenieurs- en adviesbureau Eco Consult - Groen, Milieu & Management ben ik in mijn foto-archief gedoken om een aantal foto's van groene openbare ruimten ...

Sociale veiligheid

Voor PR-materialen van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer heb ik een aantal foto's gemaakt van openbare ruimten waar maatregelen zijn genomen om de sociale veiligheid en het veiligheidsgevoel ...

Website Instituut voor Omgevingskwaliteit

Bij het Instituut voor Omgevingskwaliteit staat het gebruik en de gebruiker van de publieke ruimte centraal. Ten behoeve van hun website maakte ik foto's waarop de wisselwerking tussen mens en omgeving ...

Serieus spel

Voor het spel 'Wat voert de gemeente uit?' gemaakt door de Vereniging Stadswerk Nederland heb ik een aantal foto's van gemeentelijke buitendienstmedewerkers gemaakt. Het spel is ...

PR-materiaal

Een mooie foto van een tijdelijke buurttuin die ik maakte in Krimpen aan den IJssel is gebruikt voor een PR-poster. Advies- en ingenieursbureau Eco Consult - Groen, Milieu & Management fleurt hiermee ...

Schone avondvierdaagse

In 2018 zijn in diverse gemeenten in Nederland zogeheten 'Schone avondvierdaagsen' georganiseerd. In opdracht van Stichting Nederland Schoon maakten mijn collega's en ik een groot aantal ...

Kwartetspel Slotervaart

In de tijd dat het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart nog een apart gemeentelijk organisatieonderdeel was, is een kwartetspel gemaakt. Dit spel diende als een publieksversie van het gemeentelijke groenbeleidsplan ...