Balen zeg

Nog een poging tot camouflage zijn de in groen plastic gewikkelde hooibalen of rollen hooi die je vaak ziet liggen aan de rand van boerenerven. Zwart en wit zijn ook veel gebruikte kleuren voor deze wintervoorraad voor het vee. Wat vind jij: moeten de rollen en balen zo min mogelijk in ons landschap opvallen of mogen ze best gezien worden?

Vaardigheden

3