Website Instituut voor Omgevingskwaliteit

Bij het Instituut voor Omgevingskwaliteit staat het gebruik en de gebruiker van de publieke ruimte centraal. Ten behoeve van hun website maakte ik foto's waarop de wisselwerking tussen mens en omgeving te zien is. Soms uit zich dat in vreemde toestanden. Kijk maar eens naar de rubriek 'Wekelijkse Verwondering' op de site www.instituutvooromgevingskwaliteit.nl.

Vaardigheden

3