Sociale veiligheid

Voor PR-materialen (rolbanners) van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) heb ik een aantal foto's gemaakt van openbare ruimten waar maatregelen zijn genomen om de sociale veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners te verbeteren. Er zijn vier vuistregels die worden aangegeven met het acroniem ZETA. Dit staat voor Zichtbaarheid, Eenduidigheid, Toegankelijkheid, Attractiviteit (of Aantrekkelijkheid). Op bijgaande foto's is met name gewerkt aan de laatste vuistregel. Alhoewel ook aan de eerste is gewerkt. Want wist je dat criminelen het niet fijn vinden als er naar hen gekeken wordt, ook al zien de ogen van deze geschilderde componisten niets ...

Vaardigheden

3